Kumbh Mela 2019 Prayagraj, India

Dec 2018   Kumbh Mela Opening & Peshwai
Prayagraj, India
  Photos
         
Jan 2019   Kumbh Mela & 1st Shahi Snan
Prayagraj, India
  Photos
         
Feb 2019   Kumbh Mela & 2nd & 3rd Shahi Snans
Prayagraj, India
  Photos
         
Mar 2019   Juna Akhara Mela & Mahashivaratri
Procession to Kashi Vishwanath
Varanasi, India
  Photos

Back